Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Επίσκεψη Μητροπολίτη Προύσης στην Εξαρχία

Τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου ἐπεσκέφθη τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 5ης Ὀκτωβρίου, 2016, φιλοφρόνως, ὁ ἐν Κύπρῳ κατ’ αὐτάς διατρίβων, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
Τόν Μητροπολίτην κ. Ἐλπιδοφόρον ὑπεδέχθη ὁ Ἒξαρχος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ἐξενάγησεν εἰς τόν ἱερόν Ναόν καί εἰς τούς χώρους τῆς Ἐξαρχίας καί ἐν συνεχείᾳ παρέθεσεν αὐτῷ καί τῷ συνοδῷ αὐτοῦ πρωϊνόν εἰς τήν Τράπεζαν.
Ὁ Ἒξαρχος, ηὐχαρίστησεν τῷ ἁγίῳ Προύσης ἐπί τῇ τιμητικῇ ἐπισκέψει καί προσέφερεν αὐτῷ ἀναμνηστικόν ἐγκόλπιον, ὁ δέ Μητροπολίτης κ. Ἐλπιδοφόρος ἐπέδωσε τῷ Μητροπολίτῃ Βόστρων δύο ἂλμπουμ CD ἐπιμελείᾳ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης.
Εξαρχία Παναγίου Τάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου